Podatek dochodowy od osób prawnych 9% 

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT – 9%

Od 1 stycznia 2019 roku podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) został uzupełniony o nową stawkę – 9%. To skutek realizowanej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej celem jest pokazanie wartości rozwoju i wsparcia przedsiębiorców. Tyczy się ona głównie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Podatek dochodowy CIT 9% – po co?

Obniżony podatek dochodowy od osób prawnych ma wspomóc podatników, dla których podstawową rolę w dalszym istnieniu czy funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, stanowią utrudnienia w pozyskaniu kapitału inwestycyjnego bądź zakłócenia w warunkach konkurencji.

Dla kogo nowa stawka?

Z podatku CIT w nowej stawce skorzystają mali podatnicy, a także podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą. W założeniu tak ma zostać uzyskana lepsza konkurencja tych przedsiębiorców – tak na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym, a co za tym idzie – pojawią się lepsze warunki rozwoju.

Podatek CIT w stawce 9% przeznaczony jest dla tych małych podatników i podatników rozpoczynających działalność (w roku jej rozpoczęcia). Obejmie przychody (dochody) niepochodzące z zysków kapitałowych. Warunek to nieprzekroczenie w roku podatkowym przychodów o równowartości w polskich złotych kwoty 1 200 000 euro. Wartość tę oblicza się w zaokrągleniu do 1 000,00 złotych – według średniego kursu euro, który ogłasza Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roku podatkowego.

Kto nie skorzysta ze stawki 9%?

Podatek dochodowy od osób prawnych 9% nie znajdzie zastosowania do:

podatkowych grup kapitałowych
spółki dzielonej
podatnika wnoszącego do innego podmiotu, również w ramach kapitału:

wcześniej prowadzone przez niego przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, bądź składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w polskich złotych kwoty 10 000 euro, obliczanej w zaokrągleniu do 1000,00 złotych według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku
składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeśli podatnik posiadał udziały bądź akcje tych innych, likwidowanych podatników.

w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, a także w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło informacji: Infor.pl

The post Podatek dochodowy od osób prawnych 9% appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *