Podatek od kryptowalut – kiedy należy go odprowadzać? 

W ostatnim czasie temat kryptowalut stał się bardzo popularny. Sam temat kryptowalut jest obszerny i dosyć skomplikowany. Dlatego w dzisiejszym wpisie skupię się jedynie na kwestii podatkowej dotyczącej podatku od kryptowalut. Może będzie to zaskaujące, ale samo ich nabycie jest zupełnie neutralne podatkowo. Poniżej postaram się przybliżyć na czym więc polega podatek od kryptowalut i kiedy należy go odprowadzić.

Czym jest wirtualna waluta?

Zacznijmy od początku, a więc od wyjaśnienia czym tak naprawdę jest wirtualna waluta. Ustawodawca to pojęcie wyjaśnił, wskazując, że:

przez walutę wirtualną rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

– prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
– międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
– pieniądzem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych,
– instrumentem finansowym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
– wekslem lub czekiem

oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Odpłatne zbycie kryptowalut

Kiedy już wyjaśniliśmy sobie czym jest wirtalna waluta, możemy przejść do kwestii podatkowych. Jak już wspomniałem, nabycie kryptowalut nie rodzi po stronie kupującego obowiązku podatkowego. Opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie kryptowalut. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Podatek od kryptowalut – kiedy go rozliczać?

Dochód ze sprzedaży kryptowalut należy rozliczyć po zakończeniu roku, w którym doszło do odpłatnego ich zbycia. Konieczne w tym celu będzie złożenie zeznania rocznego na formularzu PIT-38. Odpłatne zbycie wirtualnej waluty jest opodatkowane 19% stawką podatku.

The post Podatek od kryptowalut – kiedy należy go odprowadzać? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *