Pomoc na Ukrainie a ulga na darowiznę 

Ulga na darowiznę w polskim prawie podatkowym znana jest nie od dziś. W obliczu trwającej obecnie wojny na Ukrainie i masowej pomocy niesionej dla obywateli tego państwa warto wiedzieć, że niektóre z darowizn, które zostaną przekazane w związku z wojną na Ukrainie, będzie można odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Ulga na darowiznę

Do najpopularniejszej z nich należy odliczenie darowizn pieniężnych lub rzeczowych na cele pożytku publicznego. Aby skorzystać z możliwości uzyskania ulgi podatkowej w związku z wpłaconą darowizną należy:
• w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać kwotę przekazanej darowizny,
• w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać kwotę dokonanego odliczenia
• w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Ulga na darowiznę – co możesz odliczyć?

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane organizacjom opisanym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (art. 3 ust. 2 i 3). W razie wątpliwości czy dana organizacja uprawnia nas do skorzystania z ulgi podatkowej w związku z przekazaną darowizną, warto zajrzeć do art. 4 ww. ustawy, który wskazuje wszystkie zadania będące działalnością pożytku publicznego.

Sfera zadań publicznych

Do sfery zadań publicznych zaliczyć możemy na przykład zadania w zakresie:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób,
• udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
• działalności charytatywnej,
• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Darowizna – ile możesz odliczyć od podatku?

Przepisy pozwalają na odliczenie wysokości 6 % dochodu w PIT (w przypadku osób fizycznych) i do 10 % dochodu w CIT (w przypadku osób prawnych).
Pamiętajmy jednak, że choć ulga od darowizny w podatkach jest z pewnością zachętą dla podatników, to powinna być jedynie dodatkowym elementem, a darowizna powinna wynikać raczej z chęci pomocy potrzebującym, aniżeli wyłącznie z korzyści w postaci pomniejszenia zobowiązań podatkowych.

The post Pomoc na Ukrainie a ulga na darowiznę appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *