Pracownik z zaległym urlopem. Co ma zrobić, by go nie stracić? 

Dość często zdarza się, że pracownik nie wykorzystuje przysługującego mu urlopu. W ten sposób gromadzi dni zaległego urlopu. Jest jednak pewien problem – nie można tego robić wiecznie. Właśnie dlatego dobrze, by pracownik dowiedział się, ile wolnych dni z ubiegłego roku mu pozostało i do kiedy może je wykorzystać. O tym w dalszej części dzisiejszego artykułu…

Art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) wskazuje, iż pracodawca winien jest udzielić pracownikowi niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w terminie do dnia 30 września roku następnego.

Dopiero co rozpoczęła się druga połowa sierpnia, więc 30 września jest już naprawdę blisko. Pracownicy dbając o swój interes właśnie teraz powinni sprawdzić, ile dni zaległego urlopu pozostało im do wykorzystania i urlop ten po prostu wykorzystać.

Co ciekawe, wykładnie wspomnianego art. 168 Kodeksu pracy powoduje, że udzielenie pracownikowi zaległego urlopu (choćby bez jego zgody) to dla pracodawcy zasadniczo obowiązek. Po 30 września ten obowiązek wciąż zostaje po stronie pracodawcy, a jego niedopełnienie może prowadzić do nałożenia na niego surowych sankcji. Zgoda pracownika co do zaległego urlopu nie jest wymagana również wtedy, gdy w tym samym czasie trwa okres wypowiedzenia stosunku pracy.

Pracodawcy nie zawsze przestrzegają tych zasad. W konsekwencji ilość dni zaległego urlopu pracownika wzrasta z roku na rok. Niestety, jak podniesiono we wstępie, taka sytuacja nie może mieć miejsca wiecznie. Chociażby dlatego wybieranie przez pracownika dni wolnych z puli dni urlopowych sprowadza się najpierw do wykorzystania urlopu zaległego, a dopiero później urlopu bieżącego. Odwrotne wykorzystanie urlopu pozostawałoby w sprzeczności z przepisami o urlopach wypoczynkowych.

Istotne, że roszczenie o przyznanie urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu w terminie trzyletnim, liczonym od końca roku kalendarzowego, za który to urlop przysługuje. W przypadku przeniesienia tych niewykorzystanych dni urlopu na kolejny rok kalendarzowy, termin przedawnienia biegnie od 30 września roku, na który urlop przeniesiono.

Po przedawnieniu roszczenia o przyznanie urlopu wypoczynkowego pracownik nie ma już możliwości domagania się udzielenia niewykorzystanego urlopu bądź wypłaty odpowiadającego u ekwiwalentu pieniężnego.

To główny powód, dla którego każdy pracownik powinien regularnie sprawdzać, ile dni zaległego urlopu mu przysługuje i do kiedy może ten urlop wykorzystać!

 

Źródło informacji: http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/urlopy/745285,Jak-nie-stracic-zaleglego-urlopu.html

The post Pracownik z zaległym urlopem. Co ma zrobić, by go nie stracić? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *