Prawo pracy. Zmiany w świadectwach pracy od 2018 roku 

Świadectwo pracy stanowi obok umowy o pracę najważniejszy dokument, który potwierdza zatrudnienie pracownika przez konkretnego pracodawcę. W praktyce świadectwo to pewien przywilej pracownika, który ma ułatwić mu potwierdzenie kwalifikacji, doświadczenia, a w konsekwencji – znalezienie nowej pracy.

Właśnie z tego powodu nowelizacje Kodeksu pracy od 2018 roku wprowadzi nowe uprawnienia pracownika w odniesieniu do świadectw pracy.

W sytuacji, kiedy pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy, ten będzie mógł wytoczyć przeciwko pracodawcy powództwo do sądu – z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania takiego świadectwa pracy.
Póki co podobnej regulacji w Kodeksie pracy zabrakło. Jedyne, co może zrobić pracownik, kiedy pracodawca nie wyda mu świadectwa pracy, to wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia stosunku prawnego na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego.

Co ważne, już od 2018 roku pracownik, który mimo zobowiązania pracodawcy przez sąd nie otrzyma świadectwa pracy, będzie mógł podjąć dalsze kroki zmierzające w tym kierunku. Jeśli przyczyną niewydania świadectwa jest bezskuteczna egzekucja, zaprzestanie działalności gospodarczej bądź inne zdarzenia uniemożliwiające wydanie świadectwa, pracownik będzie mógł zażądać wydania przez sąd orzeczenia zastępującego w treści właściwe świadectwo pracy.

Źródło: kadry.infor.pl

The post Prawo pracy. Zmiany w świadectwach pracy od 2018 roku appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *