SLIM VAT 3 – już od 1 lipca 2023 r.! Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 

Największa część nowych przepisów wprowadzanych przez pakiet SLIM VAT 3, który został uchwalony 26 maja 2023 r., weszła w życie 2 dni temu, czyli 1 lipca 2023 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadza pakiet.

SLIM VAT 3 – przegląda najważniejszych zmian w prawie podatkowym

Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian w podatku od towarów i usług, oto najważniejsze z nich:

– Podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników do 2 000 000 euro;
– Precyzyjne określenie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, jeśli są wystawione w walucie obcej;
– Uściślenie okresu, w którym deklarowany jest WDT (Wykaz Transakcji Długoterminowych), gdy podatnik otrzymuje dokumenty opóźnione;
– Zmiany w zasadach dotyczących wydawania WIS (Wykazu Inwentarza Sklepu);
– Usunięcie formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT (Wykazu Nabyć Towarów) przy odliczaniu podatku naliczonego;
– Ułatwienia w procesie szybszego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie procedur związanych z tym zwrotem;
– Wyeliminowanie obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji szacunkowej w formie protokołu;
– Zwiększenie kwoty, po której przekroczeniu podatnik może uznać, że jego proporcja wynosi 100%;
– Wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonywania korekty rocznej;
– Dodatkowe możliwości zwolnienia osób trzecich od odpowiedzialności solidarnej;
– Możliwość zrezygnowania z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przy użyciu kas rejestrujących;
– Precyzyjne określenie zasad korekty podatku należnego od dostaw towarów dla podróżnych;
– Modyfikacja terminu płatności podatku rozliczanego w szczególnej procedurze unijnej i nieunijnej za pośrednictwem systemów OSS (One Stop Shop) oraz IOSS (Import One Stop Shop);
– Wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie deklaracji korygujących bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, poza systemem OSS i IOSS.

To są najważniejsze zmiany wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 3, które obowiązują od 1 lipca 2023 r.

The post SLIM VAT 3 – już od 1 lipca 2023 r.! Przegląd najważniejszych zmian w podatkach appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *