Twój pracodawca Cię poniża? To MOBBING! 

Przeciętny człowiek spędza w pracy 40 godzin tygodniowo, tj.: średnio 8 h każdego dnia – to dużo! Warto więc zadbać o to, aby czas spędzony w pracy był dla nas nie tylko wartościowy i rozwijający, ale również przebiegał w przyjemnej atmosferze. Niekiedy jednak zdarza się tak, że nasz pracodawca swoim uporczywym i długotrwałym działaniem skutecznie pozbawia nas radości z wykonywanej pracy. W wielu przypadkach jest to tytułowy mobbing i obok takiej relacji szef – pracownik z całą pewnością nie można przejść obojętnie.

Czym więc jest mobbing?

Mobbing to wszelkiego rodzaju zachowania pracodawcy skierowane ku pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu go lub zastraszaniu. Są to zachowania, które wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie go, a także izolowanie go czy nawet wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Warto podkreślić, że zachowania te nie mogą być jednorazowe. Aby można było uznać je za mobbing, muszą być długotrwałe i uporczywe.
Przykładami mobbingu są:
• Regularne krytykowanie oraz stosowanie negatywnych czy prześmiewczych uwag wobec pracownika,
• stosowanie wobec pracownika niestosownych żartów,
• krytykowanie wyglądu pracownika;
• zmuszanie pracownika do pozostawania w pracy w godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia,
• zastraszanie pracownika zwolnieniem bądź niewypłaceniem pensji.

Co może zrobić pracownik dotknięty mobbingiem?

Pracownik, który w efekcie stosowania wobec niego mobbingu doznał rozstroju zdrowia, może domagać się od swojego pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Obok zadośćuczynienia, pracownikowi, który na skutek mobbingu zmuszony był rozwiązać umowę o pracę przysługuje prawo do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Co istotne i o czym pracownik powinien pamiętać, to umieszczenie w wypowiedzeniu umowy o pracę wzmianki o tym dlaczego została ona wypowiedziana, tj.: z powodu mobbingu.

Proces w sądzie?

Niekiedy pracownik dotknięty mobbingiem decyduje się na wszczęcie wobec pracodawcy postępowania przed sądem. Jest to rozwiązanie, które nie będzie wymagało od pracownika zaangażowania, cierpliwości i wytrwałości, bowiem procesy sądowe dotyczące mobbingu są zazwyczaj trudne i długotrwałe. Wymagają one ustalenia stanu faktycznego, czyli tego jak było naprawdę, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Podkreślić należy również, że to ofiara mobbingu, a więc poszkodowany pracownik musi wykazać przed sądem, że pracodawca rzeczywiście dopuścił się wobec niego mobbingu.
Warto jednak szanować samego siebie i dochodzić przysługujących nam roszczeń, bo może właśnie w ten sposób uchronimy kolejnych pracowników przed stosowaniem mobbingu, który w oczach pracodawcy pozostanie bezkarny.

The post Twój pracodawca Cię poniża? To MOBBING! appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *