Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku 

Każdemu pracownikowi zależy na otrzymywaniu godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Mimo, że sporo ludzi otrzymuje wynagrodzenie minimalne, które jest zagwarantowane obowiązującymi przepisami i stanowi podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem pracodawcy, to i to nie zawsze sprawa, że przepisy te są przez pracodawcę respektowane. W 2022 roku Rząd szykuje wiele zmian. Jedną z nich jest wzrost minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że od stycznia 2022 roku wynagrodzenie pracowników zarabiających pensje minimalne wzrośnie.

O ile wzrośnie wynagrodzenie minimalne?

Od stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie 3.010,00 zł brutto, zaś stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie wynosiła 19,70 zł brutto. Dla przypomnienia, obecnie wynagrodzenie minimalne przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę wynosi 2.800,00 zł brutto, a godzinowa stawka minimalna to 18,30 zł brutto.

To nie jedyna zmiana w zakresie wynagrodzenia – jeśli pracujesz w nocy dostaniesz większy dodatek do wypłaty

Każdy pracownik, który pracuje w godzinach nocnych powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia. Wysokość tego dodatku wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z wysokości minimalnego wynagrodzenia na pracę. Skoro więc w 2022 roku wynagrodzenie minimalne ulegnie wzrostowi, wzrośnie również dodatek za pracę w porze nocnej.

Wyższa odprawa

To kolejna zmiana, która bezpośrednio wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Pracownik, który zostanie zwolniony z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, będzie mógł ubiegać się o wypłatę wyższej odprawy. Z uwagi na fakt, że wysokość odprawy uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia minimalnego, to jej wysokość również wzrośnie.

The post Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *