Ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców 2020 

Ubezpieczenie zdrowotne 2020

Do 20 lutego przedsiębiorcy muszą opłacić ZUS za styczeń 2020. Dlatego znane są już podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Najniższe ubezpieczenie zdrowotne

Wiadomo już, że składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku nie może być niższa niż kwota 362,34 zł. Stanowi ona 9% minimalnej podstawy wymiaru. Informacje te Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał 31 stycznia.

Minimalna podstawa wymiaru

Tak zwana minimalna podstawa wymiaru to 75% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia na ostatni kwartał roku poprzedzającego. Mowa zatem o czwartym kwartale 2019 roku. Brane jest tutaj pod uwagę przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Uwzględnia się w nim wypłaty z zysku. We wskazanym terminie wynosiło ono 5368,01 zł. 75% tej kwoty to 4026,01 zł – tak kształtuje się minimalna podstaw wymiaru. 9% z niej, czyli najniższa składka na ubezpieczenie zdrowotne, to wspomniane wcześniej 362,34 zł.

Kogo obejmują najniższe podstawy i składki

Minimalna podstawa wymiaru, a także najniższe składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczą tylko części ubezpieczonych. Zalicza się do nich:

osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych
twórców oraz artystów
osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
wspólników jednoosobowych spółek z o. o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
osoby korzystające z ulg w składkach na ubezpieczenia społeczne, takie jak programy „Ulga na start”, „mały ZUS”, „mały ZUS plus” i podobne

Jak było w latach poprzednich

W ślad za minimalnym i średnim wynagrodzeniem, rosną też składki ZUS – w tym te na ubezpieczenie zdrowotne. Jeszcze w 2018 roku składka ta wynosiła 319,94 zł. Rok później była to już kwota 342,32 zł, by teraz osiągnąć poziom 362,34 zł. Można tutaj zauważyć dość proporcjonalny wzrost o około 20,00 zł rok do roku.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródła: http://infor.pl, http://zus.pox.pl, Inf. własna

The post Ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców 2020 appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *