„Ulga na start” jeszcze lepsza niż „Mały ZUS”! 

Wysokie składki ZUS to zmora dla każdego przedsiębiorcy. Tym bardziej, że nawet otwierając kolejną działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi odprowadzać kolejną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Na preferencję od dawna mogły liczyć osoby, które zakładały działalność po raz pierwszy – mowa o tzw. „małym ZUS”. Od niedawna natomiast „mały ZUS” poprzedza jeszcze większa preferencja – „Ulga na start”.

Pełny ZUS – zmora przedsiębiorcy

W 2018 roku minimalna składka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców wynosi 1 166,85 zł (w opcji bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – dającego m.in. możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego przy okazji niezdolności do pracy z powodu choroby) bądź 1 232,16 zł (w opcji z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Mały ZUS – preferencja na 24 miesiące

Jeszcze do 30 kwietnia tego roku nowi przedsiębiorcy mogli liczyć przez 24 miesiące od rozpoczęcia działalności gospodarczej na preferencyjne składki, nazywane „małym ZUS”. Warto przy tym zaznaczyć, że za nowego przedsiębiorcę w tym przypadku poczytuje się osoby, która:

rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 roku
nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły działalności gospodarczej
nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej

Wówczas w bieżącym okresie minimalne składki do ZUS dla nowych przedsiębiorców wynoszą 503,84 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego), albo 519,28 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Ulga na start – 6 miesięcy jeszcze taniej

Natomiast od 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie możliwość skorzystania z kolejnej ulgi, czyli „Ulgi na start”. Przewiduje ona, że nowi przedsiębiorcy (rozumiani w tożsamy sposób, jak przy „małym ZUS”), przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności zapłacą jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, wynoszącą minimum 319,94 zł, a zostaną zwolnieni z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby skorzystać z „Ulgi na start”, do 10. dnia miesiąca następującego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, należy do ZUS dostarczyć formularz ZUS-DRA. W praktyce wybór ulgi można zgłosić już na etapie rejestracji działalności gospodarczej, jeśli robi się to np. w teleinformatycznym systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co ważne, po 6-miesięcznym okresie ulgi, przez kolejne 24 miesiące bez zmian można skorzystać z preferencyjnych składek ubezpieczeniowych w ramach opisanego wyżej „małego ZUS”. Wówczas znów do 10. dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu „Ulgi na start” należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostarczyć formularz ZUS-DRA.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródła:

Inf. własna
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/co-powinienes-wiedziec-zanim-zaczniesz-placic-zus/ulga-na-start-wlasna-firma-przez-6-miesiecy-bez-zus
https://zus.pox.pl/skladki-zus-2018.htm

The post „Ulga na start” jeszcze lepsza niż „Mały ZUS”! appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *