W 2018 roku organy skarbowe kupią puste faktury VAT? 

Co najmniej od kilku miesięcy trwały prace nad przepisami, które przyznają urzędnikom organów skarbowych uprawnienie do kupowania tzw. „pustych faktur” VAT. Teraz projekt pozwalający na wprowadzenie takiego rozwiązania jest gotowy. Wszystko wskazuje na to, że fiskus wykorzysta je najwcześniej w drugiej połowie nadchodzącego roku.

Ministerstwo Finansów zaczęło publicznie mówić o mechanizmie zakupu „pustych faktur” przez organy skarbowe całkiem niedawno, bo we wrześniu. Założenie jest oczywiste – skupowanie faktur pozwoli na szybsze i przede wszystkim bardziej skuteczne przyjrzenie się tym podmiotom, które wykorzystują fikcyjne generowanie kosztów, a przez to dokonują oszustw na gruncie podatku od towarów i usług (VAT).

O ile projekt przepisów, jak pisaliśmy we wstępie, jest już gotowy, to czeka go jeszcze szereg konsultacji – na szczeblu resortowym, w sferze międzyresortowej i w końcu publicznej. Dlatego wejście w życie uprawnienia organów skarbowych do kupowania „pustych faktur” nastąpi nie wcześniej niż w drugiej połowie 2018 roku, a bardzo prawdopodobne jest, że jeszcze później.

Najwięcej problemów resortowi finansów przysparza teraz szczegółowe zdefiniowanie sytuacji, w których zakup „pustych faktur” mógłby być stosowany. Z jednej strony bowiem takie rozwiązanie zbliżony jest do wykorzystywanego obecnie przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) zakupu kontrolowanego, ale właśnie w tej drugiej sytuacji ustawa wprost wskazuje zakres wykorzystania tej konstrukcji. Dzieje się tak zwykle w momencie, gdy straty Skarbu Państwa będą wysokie.

Tymczasem przy kupowaniu „pustych faktur” ukarani mają być głównie nie sprzedający, a kupujący takie dokumenty księgowe – bo to oni obniżają sobie VAT i podatek dochodowy należny do urzędu skarbowego. Jednocześnie trudno zakładać, że większość podatników popełnia przestępstwa skarbowe – należy więc raczej domniemywać uczciwość podatnika względem fiskusa.

 

Źródło informacji: http://ksiegowosc.infor.pl

The post W 2018 roku organy skarbowe kupią puste faktury VAT? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *