Split payment tylko do niektórych faktur 

Split payment, czyli podzielona płatność, to mechanizm polegający na opłaceniu przez nabywcę należności za towar lub usługę na dwa rachunki bankowe dostawcy. Na jeden trafia kwota netto, a na drugi – rachunek VAT – trafia podatek od towarów i usług (VAT).

Podzielona płatność w podatku VAT miała wejść w życie od kwietnia 2018 roku. Okazuje się jednak, że nie nastąpi to tak szybko – bardziej prawdopodobny termin to lipiec 2018. To decyzja rządu, będąca ukłonem przede wszystkim w stronę banków.

Okazuje się jednak, że split payment znajdzie zastosowanie tylko do niektórych faktur. Wszystko przez regulację zawartą w art. 108a projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazuje on na dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez nabywcę.

W praktyce pozostawia to po stronie tegoż nabywcy decyzję o tym, czy i wobec jakiego dostawcy faktura będzie opłacona z zachowaniem split payment. Rozdzielenie płatności nastąpi automatycznie w sytuacji, gdy nabywca zlecając przelew wskaże oddzielnie kwotę netto transakcji i należny od niej VAT.

Źródła informacji:
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_podzielonej_p%C5%82atno%C5%9Bci
2. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1088555,split-payment-podzielona-platnosc-od-lipca-2018-r.html
3. https://inforfk.pl/aktualnosci/376156,Split-payment-do-wybranych-faktur.html

The post Split payment tylko do niektórych faktur appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *