Wykaz podatników VAT. Przelewy na rachunek 

Wykaz podatników VAT

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy mają obowiązek dokonywania przelewów dla podatników VAT wyłącznie na rachunek, który wskazuje wykaz podatników VAT. Okazuje się, że obowiązek ten nie zawsze ma zastosowanie.

Wykaz podatników VAT wskaże rachunek

Rzeczywiście od początku roku podatnicy VAT mają obowiązek podania na potrzeby wykazu podatników VAT numerów rachunków bankowych do rozliczeń. Wielu podatników już to uczyniło. Nie oznacza to jednak, że od razu zaczną otrzymywać wszystkie przelewy właśnie na ten rachunek.

Przelew na wskazany rachunek – wyjątki

Jak informują przedstawiciele resortu finansów, przelew na rachunek wskazany przez wykaz podatników VAT ma zastosowanie, gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki. Pierwsza to zaistnienie faktu, iż fakturę wystawił czynny podatnik VAT. Druga zaś – że kwota transakcji przekracza 15 000 złotych.

Wnioski

Wykaz podatników VAT powinien zawierać wskazane rachunki wszystkich, czynnych podatników VAT. Przelew na ten rachunek będzie jednak dokonywany tylko wtedy, gdy kwota transakcji przekracza 15 000 złotych. Co więcej, nie trzeba się obawiać, że w wykazie podatników VAT pewne podmioty w ogóle nie figurują. Jak wskazuje bowiem sama nazwa, wykaz tyczy się podatników VAT – czynnych, wykreślonych, przywróconych, a sam rachunek – podatników, którzy aktualnie posiadają status czynnego podatnika VAT. Siłą rzeczy podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT – podmiotowego czy przedmiotowego – nie zostali objęci wykazem.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://inforfk.pl

The post Wykaz podatników VAT. Przelewy na rachunek appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *