Odpowiedzialność solidarna w VAT. Nowe zasady. 

Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT

Od 1 stycznia 2020 odpowiedzialność solidarna w VAT funkcjonuje w oparciu o nowe zasady. Jest to związane z wprowadzeniem tzw. „Białej listy podatników VAT” i może odbić się bezpośrednio na wielu przedsiębiorcach.

Odpowiedzialność solidarna kupującego i sprzedawcy

Wraz z początkiem roku zaczął obowiązywać art. 177ba Ordynacji podatkowej, wprowadzony ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1018). Przewiduje on, że jeśli płatność za usługę lub towar zostanie dokonana na niewłaściwy rachunek bankowy, tj. taki, który nie figuruje na „Białej liście podatników VAT”, występować będzie solidarna odpowiedzialność kupującego i sprzedawcy.

Może to uderzyć w wielu niczego nieświadomych przedsiębiorców i wywołać dla nich bardzo negatywne skutki. Mowa o odpowiedzialności kupującego całym majątkiem za zaległości w podatku od towarów i usług sprzedawcy – oczywiście w zakresie faktury obejmującej transakcję między tymi konkretnymi stronami.

Odpowiedzialność solidarna pośrednika

Podobnie odpowiedzialność solidarna spoczywać będzie na pośrednikach w płatności za usługę lub towar. Warunkiem jest jednak, by to pośrednik dokonał płatności na niewłaściwy rachunek bankowy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność solidarna zostanie wyłączona wtedy, gdy kupujący złoży zawiadomienie o dokonaniu zapłaty na niewłaściwy rachunek bankowy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby wystawcy faktury. Ma na to trzy dni od dnia, w którym zlecono przelew.

Podobne wyłączenie obowiązuje na gruncie mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT.

Odpowiednie rozporządzenie Ministra Finansów określa wzór zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na niewłaściwy rachunek bankowy.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl

The post Odpowiedzialność solidarna w VAT. Nowe zasady. appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *