Zachowek – co to takiego? 

Zachowek – co to takiego? Zachowek jest prawną formą ochrony interesów części spadkobierców ustawowych, czyli z reguły osób najbliższych spadkodawcy. Inaczej mówiąc to suma pieniężna, którą osoby te powinny otrzymać od spadkodawcy za jego życia w formie darowizny lub po jego śmierci od obdarowanego bądź spadko…  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *