Ulga dla młodych, czyli kto może skorzystać ze zwolnienia PIT? 

Ulga dla młodych, czyli tzw. PIT 0, obowiązuje od 2019 r. Jest to przywilej dla młodych osób, ponieważ co do zasady płacą oni niższe podatki, a tym samym ich kwota wynagrodzenia netto jest wyższa. Kto może skorzystać z ulgi?

Zwolnienie z PIT — dla kogo?

Z ulgi podatkowej dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Zwolnienie to obejmuje:
– Wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej i umowy zlecenia;
– Dochody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, oraz stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r.;
– Prawo oświatowe.

W wyniku nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. (ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw — tzw. Polski Ład 2.0.) ulgą dla młodych objęto również zasiłki macierzyńskie.

Czy są jakieś ograniczenia?

Pierwszym z nich jest wiek. Ulga dla młodych dotyczy więc wynagrodzeń otrzymanych włącznie z dniem, w którym podatnik kończy 26 lat. Limit tej ulgi wynosi 85.528,00 zł w skali roku podatkowego. Limit jest łączny dla wszystkich umów objętych tą ulgą. To obowiązkiem podatnika jest zatem pilnowanie, aby go nie przekroczyć.

Zwolnienie z PIT — czy dotyczy wszystkich przychodów?

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających uldze dla młodych nie uwzględnia się przychodów:
– Podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
– Zwolnionych od podatku dochodowego;
– od których, na podstawie Ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku.

The post Ulga dla młodych, czyli kto może skorzystać ze zwolnienia PIT? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *