Zasiedzenie nieruchomości 

Czym jest zasiedzenie? Zasiedzenie jest to sposób nabycia prawa własności (nieruchomości, ruchomości, służebności) na skutek upływu czasu. Nabycie przez zasiedzenie może nastąpić tylko w sytuacji władania rzeczą jak właściciel, czyli w razie tzw. posiadania samoistnego. Kiedy zasiedzenie…  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *