Jeśli nie płacisz należności, to skoryguj podatek naliczony 

Ministerstwo Finansów opublikowało ostrzeżenie dotyczące skutków nieterminowego opłacania należności bądź niepłacenia należności na gruncie odliczonego podatku od towarów i usług (VAT). Resort wskazuje, że w takim przypadku powstaje obowiązek korygowania podatku naliczonego.

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera przepisy o rozliczeniach podatkowych przy nieściągalnych wierzytelnościach. Jeśli zaistniał problem nieuregulowania należności wynikających z faktury na dostawę towarów bądź świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 150 dni od terminu płatności, to podatnik obowiązany jest do dokonania korekty kwoty odliczonego podatku VAT.
Organy skarbowe w sposób bieżący sprawdzają, czy podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych. Dokonują tego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, celno-skarbowych, a także postępowań podatkowych.
Naruszenie obowiązków ustawowych przez podatnika zwykle skutkuje tym, że to sam organ skarbowy ustali właściwą wartość podatku naliczone. Wówczas możliwe jest kilka rozstrzygnięć:

Powstanie obowiązku podatkowego
Określenie kwoty do zwrotu
Określenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
Ustalenie dodatkowego obowiązku podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Źródło informacji: Infor.pl

The post Jeśli nie płacisz należności, to skoryguj podatek naliczony appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *