Kara za brak urlopu dla pracownika 

Do końca września pracodawcy mają czas, by udzielić pracownikom zaległych urlopów. Inaczej czeka ich kara za brak urlopu dla pracownika.

Kara za brak urlopu

30 września to ostateczny termin, kiedy pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego. Jeśli tego nie zrobi, może narazić się na karę, bowiem popełnia wykroczenie. Kara to grzywna nakładana w drodze mandatu. Jej rozpiętość jest dość duża – od 1000 do 30000 złotych.

Przesądza o tym art. 282 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2020 nr 0 poz. 1320), który brzmi:
„Kto, wbrew obowiązkowi:
1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,
3) nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy,
– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”.

Warunki urlopowe

Co jednak istotne, pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu i zgodnie z przepisami nie musi go w tym przypadku pytać o zgodę.

Ważne, że pracownik do 30 września nie musi wykorzystać całości zaległego urlopu. Wystarczy, że tylko rozpocznie urlop wypoczynkowy. Dalej może on spokojnie trwać w październiku.

Zasadniczo Kodeks pracy zapewnia pracownikowi prawo do nieprzerwanego urlopu w wymiarze od 20 do 26 dni kalendarzowych – zależnie od stażu pracy. Urlop ten powinien być wykorzystany, a jeśli tak się nie stanie – przechodzi na kolejny rok. Problem w tym, że art. 282 § 1 nakłada na pracodawców obowiązek udzielenia tego urlopu. Dlatego kwestii tych powinien pilnować tak pracodawca, jak i pracownik – aby później nie został wysłany na nieoczekiwany urlop bez konieczności wyrażania na niego zgody.

Potrzebujesz porady prawnika w kwestiach związanych ze swoim zatrudnieniem? Skontaktuj się z naszą kancelarią!

Opracował: Patryk Szulc
Źródła informacji: Kodeks pracy, https://mojafirma.infor.pl, Inf. własna
Źródło zdjęcia: https://pixabay.com

The post Kara za brak urlopu dla pracownika appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *