Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu 

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z bardziej bezpiecznych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przy okazji w wielu aspektach jest też formą dość skomplikowaną – choćby ze względu na konieczność wskazania w niej co najmniej udziałowców oraz zarządu, a także wniesienia wkładów. Wiele czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wydaje się trudnych do zrobienia, budząc niepokój w szeregach udziałowców czy członków zarządu. Nie taki diabeł straszny, jak go malują – choćby rezygnacja z funkcji prezesa zarządu może być prostsza, niż myślisz.

Rezygnacja oświadczeniem woli

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu jest jednostronnym oświadczeniem woli, skierowanym do drugiej strony danego stosunku. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie nią podmiot, który dokonał wyboru prezesa. Najprostsza spółka z o. o. przewiduje wybór prezesa przez udziałowców, występujących jako zgromadzenie wspólników.

Jeśli zgromadzenie wspólników ma swojego pełnomocnika – wystarczy doręczyć rezygnację temu właśnie pełnomocnikowi. Jeżeli takiego pełnomocnika nie ma – dobrze, aby rezygnacja dotarła do każdego z udziałowców.

Jednostronne oświadczenie woli, o którym jak wspomnieliśmy wcześniej, bez wątpienia jest ustąpienie z funkcji prezesa zarządu, nie wymaga zgody drugiej strony, nie może być też przez nią odrzucona. Oczywiście mowa tu o rozwiązaniu modelowym, bo postanowienia umowy spółki mogą kwestię rezygnacji rozwiązywać nieco inaczej niż powszechnie obowiązujące przepisy (np. mogą wymagać podania ważnego powodu dla skuteczności rezygnacji).

Szybko, prosto i na temat

Niemniej jednak, właśnie te przepisy dopuszczają złożenie mandatu prezesa zarządu przed upływem jego terminu poprzez rezygnację. Tym samym rezygnacja z funkcji prezesa zarządu staje się skuteczna po jej doręczeniu do podmiotu wybierającego prezesa – w sposób opisany powyżej. Co więcej, rezygnacja nie wymaga zachowania szczególnej formy dokonania tej czynności. Warto jednak, choćby dla celów dowodowych, dokonać jej w formie pisemnej.

Dalsze kwestie do rozwiązania, tj. poinformowanie Krajowego Rejestru Sądowego o rezygnacji prezesa i wybór na jego miejsce nowego – należy już do spółki.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: Inf. własna

The post Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *