Sprzedaż wysyłkowa na fakturze, nie na kasie 

Sprzedaż wysyłkowa – faktura czy kasa fiskalna?

Żyjemy w dobie nowoczesnych technologii, przenoszenia coraz większej ilości spraw do Internetu i popularności własnego biznesu. Widać to choćby wtedy, kiedy chcemy cokolwiek kupić na odległość. Cokolwiek, to znaczy praktycznie wszystko – jedzenie, kwiaty, ubrania, meble i wiele, wiele innych. Skoro sprzedaż wysyłkowa jest tak powszechna, jasne powinny być przepisy regulujące jej dokumentowanie dla celów księgowych. Okazuje się jednak, że nie raz pojawiały się wątpliwości, czy sprzedaż wysyłkowa ma być ewidencjonowana fakturą, czy na kasie fiskalnej.

Sprzedaż wysyłkowa w praktyce

Przyjmijmy, że przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż wysyłkową prowadzi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także na rzecz rolników ryczałtowych. Wszystkie transakcje ewidencjonuje wykorzystując kasę fiskalną. Żaden ze sprzedawanych przez niego towarów nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Co więcej, kiedy przedsiębiorca rozpoczął sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju do innych państw Unii Europejskiej, nie skorzystał z uprawnienia do opodatkowania towarów w państwie przeznaczenia. W praktyce oznacza to, że towar będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju wysyłki, a więc w Polsce.

Ewidencja sprzedaży

Zgodnie z art. 2 pkt 23 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174), sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju zawsze musi być potwierdzona fakturą. Dotyczy to nawet sytuacji, kiedy nabywcą towaru jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej bądź rolnik ryczałtowy, czyli jednym słowem – konsument. Faktura zawiera bowiem ze swej natury informacje o tym, co było przedmiotem transakcji oraz kto był nabywcą – wraz z jego adresem.

Czas na wnioski

Powyższy stan faktyczny i stan prawny prowadzą do jednego wniosku. Jeśli przepisy nakładają na podatnika obowiązek udokumentowania transakcji fakturą, to tym samym wymagają wskazania większej ilości danych, aniżeli przy dokumentowaniu na kasie fiskalnej. Tym samym wystawiając fakturę, nie będzie konieczne, aby sprzedaż wysyłkowa była dokumentowana też kasą fiskalną. Faktura zawiera wszystkie informacje, które są wymagane dla ewidencji sprzedaży.

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: Infor.pl

The post Sprzedaż wysyłkowa na fakturze, nie na kasie appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *